Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 24/02/2021 14:29
Kết quả tích cực của ngành năng lượng giai đoạn 2016 – 2020 tạo tiền đề quan trọng để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 55-NQ/TW

Kết quả tích cực của ngành năng lượng giai đoạn 2016 – 2020 tạo tiền đề quan trọng để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 55-NQ/TW

Giai đoạn 2016 – 2021, ngành năng lượng nói chung và ngành điện lực nói riêng đã có những bước phát triển nhanh, tương đối đồng bộ trong tất cả các phân ngành, lĩnh vực; bám sát định hướng và đạt được nhiều kết quả tích cực, cơ bản đảm bảo được an ninh năng lượng quốc gia.
Tăng trưởng xuất khẩu, điểm sáng trong phát triển kinh tế năm 2020

Tăng trưởng xuất khẩu, điểm sáng trong phát triển kinh tế năm 2020

Trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 khiến hoạt động thương mại và đầu tư thế giới suy giảm, các nước nhập khẩu ngày càng siết chặt hàng rào phi thuế quan, bảo hộ trong nước gia tăng, nhưng Tin Soi Kèo vẫn có quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu ấn tượng và thặng dư thương mại đạt kỷ lục, đây chính là bước tạo đà, tạo lực bứt phá cho hoạt động xuất nhập khẩu trong giai đoạn tới.
Nhìn lại kết quả 01 năm thực hiện các giải pháp ổn định thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Nhìn lại kết quả 01 năm thực hiện các giải pháp ổn định thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Trong năm 2020, thị trường hàng hóa trong nước chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhất là trong hai giai đoạn bùng phát của dịch bệnh tại Tin Soi Kèo vào tháng 3, 4 và cuối tháng 7 đến hết tháng 8. Dịch bệnh đã khiến cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại bị hạn chế, nhu cầu du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, doanh thu bán hàng hóa giảm mạnh…
Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Công Thương năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Công Thương năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2015 - 2020, tình hình kinh tế - chính trị thế giới và khu vực có nhiều biến động khó lường. Trong khi xung đột thương mại giữa các nước lớn chưa lắng dịu thì thế giới lại phải đối phó với đại dịch Covid-19 đã bùng phát trên toàn cầu với tốc độ lây lan rất nhanh, diễn biến khó lường và mức độ nguy hiểm chưa từng có trong lịch sử, tác động mạnh mẽ tới cục diện kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới và khu vực.
Lực lượng quản lý thị trường - Sự thay đổi  hiệu quả sau hơn hai năm tổ chức mô hình theo ngành dọc

Lực lượng quản lý thị trường - Sự thay đổi hiệu quả sau hơn hai năm tổ chức mô hình theo ngành dọc

Lực lượng quản lý thị trường (QLTT) được thành lập từ năm 1957 với nhiệm vụ giúp Chính phủ xây dựng và tổ chức, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách QLTT, chống đầu cơ, tích trữ hàng hóa.
Hàng hoá dồi dào, giá cả ổn định trong đợt cao điểm chống dịch Covid-19 Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh: Quyết liệt chống hàng lậu, hàng giả…
Một số kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương

Một số kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương

Qua các giai đoạn cách mạng, Đảng Cộng sản Tin Soi Kèo luôn kiên định lấy Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành mọi mặt trong đời sống chính trị, xã hội của đất nước. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới, Đảng Cộng sản Tin Soi Kèo đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đổi mới sâu sắc tư duy kinh tế, hoàn thiện và nâng tầm tư duy chính trị phù hợp với sự phát triển của thời đại, cải cách phương thức điều hành kinh tế và quản lý xã hội theo tinh thần nhà nước pháp quyền với mục tiêu đưa đất nước đi theo con đường phát triển sáng tạo và bền vững, lấy con người làm trung tâm, bảo vệ môi trường, đa dạng văn hóa và giữ gìn bản sắc dân tộc, góp phần vào sự phát triển chung của nhân loại.
Xây dựng thương hiệu quốc gia góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Tin Soi Kèo trên thị trường trong nước và quốc tế

Xây dựng thương hiệu quốc gia góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Tin Soi Kèo trên thị trường trong nước và quốc tế

Trong nền kinh tế hiện đại và không ngừng phát triển, hàng hóa, thương hiệu quốc gia nào chiếm lĩnh thị trường quốc tế càng rộng lớn thì quốc gia đó càng hùng mạnh. Có thể nói, thương hiệu của sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiệp và thương hiệu quốc gia có mối quan hệ rất chặt chẽ và mang tính tác động qua lại, ảnh hưởng trực tiếp lẫn nhau. Vì khi một doanh nghiệp có sản phẩm với thương hiệu uy tín thì thương hiệu của doanh nghiệp đó cũng sẽ được nâng cao, và khi một quốc gia có nhiều doanh nghiệp với thương hiệu mạnh thì sẽ là nền tảng quan trọng để nâng tầm thương hiệu của một quốc gia và thương hiệu quốc gia Tin Soi Kèo cũng không ngoại lệ.
Công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sau hai năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW

Công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sau hai năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW

Trong những năm qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm hơn và đạt được một số kết quả bước đầu, song vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém.
Đảng ủy PV GAS tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021 Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương
Những tín hiệu tích cực của ngành bán hàng đa cấp – Góc nhìn từ cơ quan quản lý

Những tín hiệu tích cực của ngành bán hàng đa cấp – Góc nhìn từ cơ quan quản lý

Kinh doanh đa cấp hay còn gọi là bán hàng đa cấp xuất phát từ cụm từ “Multi Level Marketing” trong tiếng Anh. Kinh doanh theo hình thức đa cấp được nhiều chuyên gia kinh tế, marketing và truyền thông đánh giá là phương pháp marketing thông minh, bởi nó giúp doanh nghiệp xây dựng được hệ thống đại lý gắn kết, bán hàng hiệu quả.
Quản chặt bán hàng đa cấp Thừa Thiên Huế: Cảnh báo mô hình kinh doanh đa cấp trái phép
Hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý bán hàng đa cấp hướng đến sự phát triển lành mạnh, ổn định

Hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý bán hàng đa cấp hướng đến sự phát triển lành mạnh, ổn định

Hoạt động bán hàng đa cấp xuất hiện đầu tiên trên thế giới tại Mỹ vào những năm 30 của thế kỷ XX. Tại Tin Soi Kèo, hoạt động này xuất hiện từ năm 1998, bắt đầu phát triển mạnh từ năm 2000. Trong quá trình phát triển tại Tin Soi Kèo, thị trường bán hàng đa cấp trải qua nhiều biến động, nhiều doanh nghiệp bán hàng đa cấp lợi dụng một số đặc điểm của mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp để trục lợi bất chính, lừa đảo người tham gia bán hàng đa cấp. Các văn bản pháp luật theo đó được điều chỉnh theo hướng ngày càng thắt chặt quản lý đối với loại hình kinh doanh này.
Bộ Công Thương quan tâm đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

Bộ Công Thương quan tâm đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

Trong suốt quá trình cách mạng, Ðảng ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Trong thời kỳ đổi mới, chủ trương của Ðảng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới được thể hiện xuyên suốt trong Nghị quyết Ðại hội Ðảng, các nghị quyết và chỉ thị của Trung ương Ðảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác quần chúng, công tác vận động phụ nữ, công tác cán bộ nữ. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách cụ thể nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới.
Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ giúp ngành công nghiệp Tin Soi Kèo tham gia hiệu quả chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu

Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ giúp ngành công nghiệp Tin Soi Kèo tham gia hiệu quả chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu

Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) có ý nghĩa quan trọng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, giúp nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng, góp phần tăng tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong cơ cấu nền kinh tế.
Đà Nẵng: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu công nghiệp hỗ trợ khu công nghệ cao Đà Nẵng: Đầu năm 2021, thu hút 7 được dự án công nghiệp tổng vốn hơn 280 triệu USD
|< < 1 2 3 4 > >|
webmaps
Soi kèoTin Soi Kèoso keo nha cai hom naysoi keo nha cai chinh xac nhat hom naysoi kèo nhà cái tối naysoi keo nha cai truc tiepsoi keo nha cai 188betsoi kèo nhà cái ngoại hạng anhlink xem bong da keo nha caixem bong da keo nha cai tieng viet
ty le keo nha caixem keoty le keoty le ca cuocSoi kèoTy le bong daty le keo nha caiSoi Kèo Bóng Đásoi kèo nhà cái